Home Teme canonice Sinodul Panortodox Tematica Sinodului Panortodox

Tematica Sinodului Panortodox

0
Tematica Sinodului Panortodox

VECHEA TEMATICĂ

L. Stan, „Un nou sobor ecumenic”, MO 4-6/1954
L. Stan, „Spre un nou sinod ecumenic”, MO 9-12/1959
L. Stan, „Soborul panortodox de la Rhodos”, MO 10-12/1961
L. Stan, „A patra Conferinţă Panortodoxă, Geneva-Chambésy”, BOR 7-8/1968
L. Stan, „Pregătirea unui viitor sinod ecumenic şi poziţia Bisericii Ortodoxe Române”, O 2/1968
L. Stan, „Lucrările consfătuirii căpeteniilor şi reprezentanţilor Bi¬sericilor Ortodoxe Autocefale cu ocazia sărbătoririi a 500 de ani de autocefalie a B.O. Ruse”, O 2/1952

1. Diaspora ortodoxă – definirea jurisdicţiei asupra populaţiei creştine ortodoxe din afara graniţelor naţionale.
L. Stan, „Diaspora ortodoxă”, BOR 11-12/1950
L. Stan, „Ortodoxia şi Diaspora. Situaţia actuală şi poziţia canonicăa diasporei ortodoxe”, O 1/1963

2. Modul de recunoaştere a statutului de biserică autocefală.
L. Stan, „Despre autocefalie”, O 3/1956
L. Stan, „Autocefalie şi autonomie în Ortodoxie”, MO 5-6/1961
L. Stan, „Obârşia autocefaliei şi autonomiei în Biserica Ortodo¬xă”, MO 1-4/1961

3. Modul de recunoaştere a stării de biserică autonomă.
L. Stan, „Despre autonomia bisericească”, ST 5-6/1958
L. Stan, „Autocefalie şi autonomie în Biserica Ortodoxă”, MMS 7-8/1962

4. Dipticele, adică regulile recunoaşterii canonice mutuale între bisericile ortodoxe.

Lect.dr. G. GRIGORITA, „Dipticele in Biserica Ortodoxă. O analiză din punct de vedere al teologiei”, Ortodoxia 2013 nr. 1, pp. 144-183
V. LEB, „Problema Dipticelor în Biserica Ortodoxă”, înSlujitor al Bisericii și al neamului. Părintele prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, membru corespondental Academiei Române, la împlinirea vârstei de 70 de ani, Cluj‐Napoca, 2002, pp.681‐686;
N. DURĂ, „Dipticele – studiu istorico‐canonic şi liturgic”, în Studii Teologice, 29(1977), pp. 636‐659.

5. Stabilirea unui calendar comun al sărbătorilor.

Teologi Români:
Prof. dr. Constantin Chiricescu, Le Comput Pascal (Pascalia) de l’Église Chrétienne Orthodoxe d’Orient, en conformité avec le calendrier rectifié déféré au Saint Synode de la Sainte Église Autocéphale Ortodoxe Roumaine, Cultura Naţională, Bucureşti, 1925, 65 p.; Adaptation de la Pascalia au calendrier rectifié, Cultura Naţională, Bucureşti, 1926, 27 p.; Aşezarea Pascaliei în calendarul îndreptat, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1926, 19 p.; Adaptation de la Pascalia au calendrier rectifié, Cultura Naţională, Bucureşti, 1926, 27 p.; Dr. C. Chiricescu, Calendarul nostru nu e schimbat, ci îndreptat, Bucureşti, 1924;
Basile Gheorghiu, Pâques et la Réforme Hémérologique Orthodoxe Roumaine. Etude de Chronologie et d’Hémérologie, Cartea Românească, București, 1929.
Constantin Clement Popovici, “Capitolul al şaptelea al literii P din Sintagma alfabetică a lui Matei Vlastare: Despre Sfintele Paşti sau despre computul pascal, Cernăuţi, 1900. (iniţial lucrare a apărut în numere succesive din “Candela”, an. XVIII-XIX, 1898-1900)
B. Gheorghiu, ”Die Kalendarfrage”, în. Hamilkas S Alivizatos, Procès-verbaux du premier Congrès de Théologie Orthodoxe a Athènes, 29 Novembre – 6 Décembre 1936, Pyrsos, Athènes, 1939, pp. 300-308.
V. Băncilă, „Reformei calendarului”, în „Ideia europeană”, 1924-1925, nr. 159, 160, 161, 165; (Pentru precizia istorico-matematică); A. C. Cosma, „Rătăcirea stilistă” în RT, nr. 10/1938, p. 441-443; G. Nemeş, „Calendarul creştinesc”, în BOR nr. 12/1923, p. 929-930; Ene Branişte, „Problema unificării calendarului liturgic în Bisericile ortodoxe”, în Ortodoxia, nr. 2/1955, p. 181-216; Branişte, Pr. Prof. Dr. Ene, „Anul bisericesc (liturgic) şi subdiviziunile lui”, în rev. Glasul Bisericii, nr. 11 -12/1962; Arhim. Scriban, „Chestiunea calendarului în Biserica Ortodoxă”, în BOR, nr. 8/1923, p. 560-564; în BOR, nr. 7/1924 şi nr. 1/1925; Arhim. Scriban, „Paştile sărbătoare fixă, în BOR, nr. 7/1928, p. 625-626; L. Stan, „Pentru serbarea Sf. Paşti la aceeaşi dată de întreaga creştinătate, în ST, nr. 5-6/1970, pp. 368-383; M. Şesan, „Problema îndreptării şi unificării calendarului la români”, MMS, nr. 5-6/1970; Corneliu Sîrbu, „Natura şi valoarea timpului”, în Revista Teologică, nr. 2-4/1942, p. 7-8 şi 11-12/1943; „Strigăt contra celor cu „Biserica nouă” şi abuzului de toleranţă”, în BOR, nr. 5-6/1933, p. 225-227; † Miron, „Carte pastorală”, în BOR, nr. 9/1924, p. 513-515; † Nicodim, „Pastorală despre îndreptarea calendarului”, în BOR nr. 10/1945, p. 409-411 ; † Vartolomeu, „Carte pastorală”, în BOR , nr. 1/1925, p. 105-108; „Curente în Biserica Ortodoxă Română”, în BOR nr. 14/1931, p. 708-716; At. Negoiţă, „Calendarul Bisericii creştine”, în MB , nr. 1-3/1964; nr. 1-3 şi 46/1965. P. Vintilescu, „Cîteva consideraţiuni pentru îndreptarea calendarului”, în Ortodoxia, nr. 1/1949.Prof. Dr. Vasile Gheorghiu, Noţiuni de cronologie, Calendaristică şi calcul pascal, Tipografia „Cărţilor Bisericeşti”, Bucureşti, 1936. Prof. Teodor M. Popescu, Problema stabilizării datei Paştilor, în rev. „Ortodoxia”, nr. 3/1964. Pr. Ioan-Irineu Fărcaş, “Data Sfintelor Paşti şi problema calendarului”, Perspective 79 (2008), pp. 20-52. N. Dragomir, „Dispoziţii canonice referitoare la stabilirea datei serbării Paştelul cu referire la calendarul îndreptat”, MMS 1-3/1981. P. Verghese, „Data Paştilor şi reviziuirea calendarului în Bisericile Ortodoxe”, MB 1- 5/1971. Gheorghiu V., Sf. Paşti şi reforma calendaristică ortodoxă, Cernăuţi, 1929. A. Negoiţă, „De ce Paştile catolicilor este adesea cu o săptămînă înaintea celui al ortodocşilor, iar uneori chiar cu o lună înainte”, MA 11-12/1970. L. Moisiu, „Hotărîri canonice refritoare la data serbării Sf. Paşti, ST 7-3/1984. A. Negoiţă, „Pastile la dată fixă. Noi iniţiative”, BOR, 5-6/1977, pp. 350 – 356.. BRANIŞTE E., „De ce atît de mare distanţă de timp între pastile catolicilor şi cele ortodoxe?”, GB 3-4/1975. † Nicolae, „Paştile întregii creştinătăţi”, MB 3-4/1963. T. Popescu, „Problema stabilizării datei Paştilor”, Ortodoxia 3/1964. S. GÂNDEA, „Necesitatea unităţii pascale creştine”, MA 5-6/1965. A. POPA, „Cu privire la calendarul îndreptat”, MMS 10-12/1969; N. CHIŢESCU, „Diferite chestiuni privind calendarul Bisericii Ortodoxe”, MMS 8-9/1957. V. GHEORGHIU, „Calendarul”, MB 7-9/1957. A NEGOIŢĂ, „Calendarul Bisericii creştine”, MB 1-3/1965. NEGOIŢA A., „Tehnica calendarului ecleziastic”, MB 4-6/1965. N. POPESCU, „Calendarele biericeşti”, TR 7-8/1961. A. NEGOIŢA, „Calendarul mozaic şi Pastile creştin”, GB 11-12/1972. patr. NICODIM, „Pastorală despre îndreptarea calendarului”, BOR 10/1945. GÂNDEA S., „Mania reformei calendaristice şi data serbării Paştilor”, MB 11-12/1964. PALADE V., „Calendarul”, MMS 9-12/1976. PĂCURARIU M., „125 de ani de la apariţia calendarelor Arhiepiscopiei Sibiului”, BOB. 7-8/1977. IVAN I., „Calendarul îndreptat şi Pidalionul”, MMS 9-12/1978. GHEORGHIU V., „Critica noilor proiecte de reformă calendaristică, Cernăuţi, 1933.

Teologi străini:
Alkiviadis C. Calivas, The Date of Pascha, the Need to Continue the Debate, The Greek orthodox theological review, 35, 1990, pp. 333-343.
Basilio Petrà, „L’ortododossia tra vecchio e nuovo calendario: il rischio di una Pasqua di divisione”, in: Rivista Liturgica 88 (2001), pp. 135-155;
Bert GROEN, „The Long Way to a Common Easter. A Catholic and Ecumenical Perspective”, Journal of Eastern Christian Studies, 63, 2011, pp. 353-376.
Bühler, Walther Das bewegliche Osterfest: Kalenderreform und Osterdatum als Problem des Rhythmus, Walther Bühler, Tübingen Verlag, 1965.
D. P. Ogitsky, ”Canonical norms of the Orthodox Easter computation and the problem of the dating of Pascha in our time”, St Vladimir’s Theological Quarterly, 17 no 4 1973, pp. 274-284.
Dagmar Heller, „The Date of Easter: A Church-Dividing Issue?”, in: The Ecumenical Review 48 (1996), pp. 392-400

6. Impedimentele şi canonicitatea sfinţeniei căsătoriei.
L. Stan, „Căsătoriile mixte şi ultimele măsuri luate de Vatican în privinţa lor”, ST 7-8/1968

7. Problema postului în lumea contemporană.
– Dura, Ioan, The Canons of the Sixth Ecumenical Synod Concerning Fasting and Their Application to the Present Needs of the Orthodox Faithful, Greek Orthodox Theological Review, 40 no 1-2 Spr-Sum 1995, p 149-164.

8. Relaţiile cu alte confesiuni creştine.

9. Mişcarea ecumenică.
L. Stan, „Ecumenicitate şi Ortodoxie ecumenică”, MO 5-6/1955
L. Stan, „Mişcarea ecumenică sau Consiliul Ecumenic al Biserici¬lor”, MO 5-6/1958
L. Stan, „Pentru o teologie ecumenică”, O 3/1965

10. Contribuția Bisericii Ortodoxe la promovarea păcii, dreptății, libertății, frățietății și dragostei între popoare și la înlăturarea discriminărilor etnice sau de altă natură
L. Stan, „Pentru o mai cuprinzătoare abordare teologică a proble¬mei păcii”, O 3/1974

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.