Administrată de către Centrul de Studii Nomocanonice al Universității Babeș Bolyai

LOGO-1024x225

NOMOCANON.COM

Centrul de Studii Nomocanonice și Teologice funcționează în cadrul Universității “Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, fiind constituit din studenți, doctoranzi și doctori în drept și drept canonic.

Membrii și echipele de cercetare au deplină autonomie academică, fiecare membru având dreptul de a fi cooptat într-o echipă de cercetare, în funcție de competențe și de disponibilitate.

Echipe de cercetare:

Teologia dreptului canonic
Izvoarele dreptului canonic
Organizare bisericească
Dimensiunea canonică a slujirii bisericești
Disciplina bisericească
Legislație bisericească ortodoxă comparată
Relații Biserică-Stat
Dreptul libertății religioase și de cult
Relații interortodoxe
Relații ecumenice și interreligioase
Puteți solicita înscrierea în Centru, trimițând un CV și o scrisoare de motivație la adresa:

contact@nomocanon.com