Maslu

1.1

Bibliografie GENERALĂ:

1) Maslul – Taină restauratoare, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1978, p. 99.
2) Taina Sfântului Maslu, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1979, p. 559.
3) Maslul de obște. Întrelăsări și abateri, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1980, p. 296.
4) Taina Sfântului Maslu, în Mitropolia Ardealului, nr. 9-10, 1964, p. 655.
5) Sfânta Taină a Maslului, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-3, 1977, p. 136.
6) Despre Taina Sfântului Maslu, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1982, p. 764.
7) Sfânta Taină a Maslului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5, 1928, p. 388.
8) Sfânta Taină a Maslului în viața creștinului, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-10, 1989, p. 175.
9) Pastorația credincioșilor bolnavi, în Mitropolia Banatului, nr. 9-12, 1976, p. ….
10) Câți preoți oficiază Sfântul Maslu, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1956, p. …
11) Reconsiderarea Tainei Sfântului Maslu la romano-catolici, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1973.