Euharistie

impartasanie

Dură N “Rânduieli şi norme canonice privind administrarea Sf Euharistii” GB 7-8/1979

BEL, drd. Valer, Biserică şi euharistie, Studii Teologice XXXIV (1982), nr. 3-4, pp. 230-242.
BRIA, prof. I., Aspectul comunitar al dumnezeeştii Euharistii, Studii Teologice XI (1959), nr. 7-8, pp. 417-428.
CARAZA, drd. Ion, La doctrine eucharistique de Saint Cyrille d’Alexandrie, Studii Teologice XX (1968), nr. 7-8, pp.528-543.
JOIŢA, pr. drd. Alexandru, Sfânta taină a Euharistiei – taină a iubirii jertfelnice, Studii Teologice XXVII (1975), nr.9-10, pp. 737-741.
POGAN, drd. Dorel, Semnificaţia ecleziologică a Sfintei Euharistii, Studii Teologice XXV (1973), nr. 7-8, pp. 534-546.
SAUCA, drd. Ion, Consideraţii ortodoxe asupra documentului ecumenic “Botez, Euharistie,Ministeriu” (Lima -1982), Studii Teologice XXXV (1983), nr. 7-8, pp. 527-542.
STĂNILOAE, pr. prof. D., Legătura între Euharistie şi iubirea creştină,Studii Teologice XVII (1965), nr. 1-2, pp. 3-32.
TILEA, pr. Gheorghe, Evlavia euharistică după Sfântul Ioan Gură de Aur, Studii Teologice IX (1957), nr. 9-10, pp.632-648.
VINTILESCU, pr. prof. Petre, Sfânta Împărtăşanie în spiritualitatea creştină. Deasă ori rarăîmpărtăşire?, Studii Teologice V (1953), nr. 5-6, pp. 382-406.

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:

1) Idei fundamentale în Sf.Euharistie. Încercare de determinare și explicare a esenței Euharistiei, Ort., nr. 2, 1964, p.261.
2) Sfânta Euharistie și comunitatea creștină într-o concepție nouă, în Ortodoxia, nr. 4, 1964, p. 557.
3) Sensul ecumenic al Sfintei Euharistii la Sfântul Ioan Gură de Aur. Esența și forma. Sensul sacramental și comunitar. Bazele ecumenice ale unității euharistice. Demnitatea cerută pentru împărtășire, în Ortodoxia, nr. 4, 1965,p. 520.
4) Sfânta Euharistie și unitatea creștină în cadrul Mișcării Ecumenice. Taina unității creștine, în Ort., nr. 1, 1967, p.49.
5) Sf. Euharistie în concepția vechilor catolici și poziția Bisericii Ortodoxe în această problemă, în Ort, nr 3, 1967, p322.
6) Unitatea Bisericii în Dumnezeiasca Euharistie, în Ortodoxia, nr. 3, 1968, p. 424.
7) Teologia Euharistiei, în Ortodoxia, nr. 3, 1969, p. 343.
8) Doctrina euharistică în operele Sfântului Chiril, în Ortodoxia, nr. 2, 1971, p. 210.
9) Sfânta Euharistie ca jertfă ispășitoare în Biserica veche catolică și în Biserica Ortodoxă, în Ort., nr. 3, 1971, p.483.
10) Euharistia și unirea creștinilor, în Ortodoxia, nr. 2, 1973, p. 286.
11) De la acordul euharistic la recuniașterea reciprocă a slujirii preoțești între romano-catolici și protestanți, înOrtodoxia, nr. 2, 1973, p. 305.
12) Euharistia – Taină a încorporării și creșterii în Hristos, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1978, p. 99.
13) Euharistia – izvor de viață spirituală în Ortodoxie, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1979, p. 499.
14) Sfânta Euharistie ca jertfă și Taină în fața obiecțiunilor sectare, în Ortodoxia, nr. 2, 1986, p. 76.
15) Aspectul comunitar al Sfintei Euharistii, în Ortodoxia, nr. 4, 1987, p. 137.
16) Dumnezeiasca Euharistie în cele trei confesiuni, în Ortodoxia, nr. 1, 1953, p. 46.
17) Cele patru Evanghelii – dovadă pentru folosirea pâinii dospite la Sfânta Euharistie, în S.T., nr. 9-10, 1951, p. 552.
18) Sfânta Împărtășire în spiritualitatea creștină. Deasă ori rară Împărtășire, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1953, p.382.
19) Evlavia euharistică după Sfântul Ioan Gură de Aur, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1957, p. 632.
20) Aspectul comunitar al Dumnezeieștii Euharistii, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1959, p. 417.
21) Valoarea morală creștină a dumnezeieștii Euharistii, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1964, p. 216.
22) Legătura între Euharistie și iubirea creștină, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1965, p. 3.
23) Dogma euharistică în Sfânta Liturghie, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1967, p. 276.
24) Teologia Sfântului Vasile cel Mare în rugăciunile euharistice, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1967, p. 290.
25) Doctrina euharistică a Sfântului Chiril al Alexandriei, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1968, p. 528.
26) Ritualul împărtășirii în riturile liturgice orientale, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1973, p. 82.
27) Semnificația eclesiologică a Sfintei Euharistii, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1973, p. 534.
28) Ritualul împărtășirii în riturile liturgice apusene, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1973, p. 698.
29) Sfânta Taină a Euharistiei – Taină a iubirii jertfelnice, în Studii Teologice, nr. 9-10, 1975, p. 737.
30) Rânduiala Bisericii etiopiene privitoare la slujba Împărtășirii, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1976, p. 140.
31) Biserică și Euharistie, în Studii Teologice, nr. 3-4, 1982, p. 230.
32) Cuminecătura, în Studii Teologice, nr. 4-6, 1964, p. 252.
33) Pregătirea Sfântului Agneț pentru împărtășire, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1965, p. 381.
34) Împărtășirea credincioșilor la Sfânta Liturghie, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1969, p. 72.
35) Preînchipuiri euharistice. Caracterul și importanța ei, în Mitropolia Banatului, nr. 1-3, 1974, p. 29.
36) Botez, Euharistie, Slujire, în Mitropolia Banatului, nr. 1-2, 1983, p. 21.
37) Un document ecumenist asupra Sfintei Euharistii, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1970, p. 451.
38) Sfânta Euharistie ca Taină a unității Bisericii, în Mitropolia Olteniei, nr. 5-6, 1965, p. 351.
39) Sfânta Împărtășanie în viața creștină, în Mitropolia Olteniei, nr. 3-4, 1967, p. 182.
40) Teologia jertfei euharistice în lumina Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți, în M.O., nr. 7-8, 1968, p. 573.
41) Controversa euharistică din secolul al XI-lea, în Mitropolia Moldovei, nr. 5-6, 1941, p. 261.
42) Medita iuni ț asupra esenței Sfintei Euharistii, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1956, p. 18.
43) Despre unirea euharistică, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1957, p. 80.
44) Despre Sfânta Taină a Cuminecăturii, în Mitropolia Moldovei, nr. 11-12, 1964, p. 591.
45) Dumnezeiasca Euharistie, Taină a unității Bisericii la Fericitul Augustin, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1973, p.47.
46) Euharistia – Taină a unității Bisericii și a mântuirii în Hristos, în Mitropolia Moldovei, nr. 10-12, 1983, p. 627.
47) Despre felurile de împărtășire în BOR, în Mitropolia Moldovei, nr. 7-9, 1985, p. 612.
48) Taina Sfintei Euharistiii – mijloc de mântuire, în Mitropolia Moldovei, nr. 5, 1988, p. 66.
49) Păstrarea Sfintei Împărtășanii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 5, 1928, p. … și în nr. 6, 1928, p. 520.
50) Vinul euharistic, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 2-3, 1931, p. 191.
51) Sfânta Euharistie și problemele morale în viața omului modern, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 11-12, 1935, p.241.
52) Capitolul împărtășirii în cadrul Sfintei Liturghii, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 3-4, 1963, p. 265.
53) Dosoftei, mitropolitul Moldovei, apărător al epiclezei euharistice, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8, 1977, p.727.
54) Sfânta Euharistie – studiu exegetic, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10, 1982, p. 834.
55) Cealaltă înfometare, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, 1990, p. 49.