Sfintele Taine

divine-liturgy1

Bibliografie generală din REVISTA STUDII TEOLOGICE:

1. SFÂNTUL AMBROZIE AL MILANULUI, “De Mysteriis” (traducere), XVII (1965), nr. 5-6, pp.286-303.
2. SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, Omilie despre Sfintele şi înfricoşătoarele lui Hristos Taine(traducere), XLVIII (1996), nr. 3-4, pp. 66-73.
3. BANU, drd. Emanuel, Importanţa sfintelor taine în creştinarea noastră în Hristos, XXVIII (1976),nr. 7-10, pp. 683-695.
4. BRIA, pr. prof. Ion, Despre Sfintele Taine, XLIX (1997), nr. 3-4, pp. 22-34.
5. CHIŢESCU, prof. N.,Sfintele Taine, (1949), nr. 7-8, pp. 514-534.
6. CORNIŢESCU, pr. prof. dr. Constantin, Sfintele Taine în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă,XXXII (1980), nr. 7-10, pp. 714-719.
7. DURA, pr. Nicolae, Propovăduirea Cuvântului şi Sfintele Taine în lucrarea de mântuire (teză dedoctorat), L (1998), nr. 1-2, pp. 3-287.
8. FLOCA, arhid. prof. dr. Ioan, Particularităţi şi convergenţe în Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă şi în Confessio Augustana privitor la Sfintele Taine, XXXII (1980), nr. 7-10, pp. 720-728.
9. GEORGESCU, pr. magistr. Minai, Sfintele Taine după catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului,XI (1959), nr. 7-8, pp. 428-443.
10. KLEIN, prof. dr. Christoph, Tainele în Confesiunea augustană, XXXII (1980), nr. 7-10, pp. 707-714
11. .NICULCEA, drd. Adrian, Implicaţiile sacramentale ale relaţiilor trinitate, XXXIV (1982), nr. 7-8,pp. 578-591.
12. RADU, pr. prof. Dumitru, Sfintele Taine în viaţa Bisericii, XXXIII (1981), nr. 3-4, pp. 172-195.
13. STĂNILOAE, pr. prof. D., Din aspectul sacramental al Bisericii, XVIII (1966), nr. 9-10, pp. 531-563.
14. TUDOR, pr. drd. Alexandra, Viaţa sacramentală a Bisericii în “Faptele Apostolilor “, XXXII(1980), nr. 1-2, pp. 190-210.T
15. URCU, pr. magistr. I., Sfintele Taine şi faptele bune în mântuire, XI (1959), nr. 5-6, pp. 314-331.
16. VASILESCU, diac. prof. Emilian, Sfintele Taine, II (1950), nr. 1-2, pp. 21-39.

Bibliografie diversă:

1) Caracterul sacramental și efectul eclezial al Tainelor, în Ortodoxia, nr. 1, 1967, p. 146.
2) Ființa Bisericii și Sfintele Taine, în Ortodoxia, nr. 4, 1972, p. 523.
3) Cuvântul lui Dumnezeu și Sfintele Taine în Biserica Ortodoxă, în Ortodoxia, nr. 4, 1972, p. 543.
4) Creația ca dar și Tainele Bisericii, în Ortodoxia, nr. 1, 1976, p. 10.
11
5) Caracterul hristologic al Sfintelor Taine. Raportul generalal Tainelor cu Biserica, în Ortodoxia, nr. 1, 1976, p. 25.
6) Lucrarea Sfântului Duh în Sfintele Taine, în Ortodoxia, nr. 3-4, 1979, p. 562.
7) Ritualul Tainelor i Liturghiile baptismale. Tainele ș și realismul sacramental, în Ortodoxia, nr. 3, 1960, p. 339.
8) Ființa Tainelor în cele trei confesiuni, în Ortodoxia, nr. 1, 1956, p. 3.
9) Numărul Tainelor, raportul între ele și problema Tainelor în afara Bisericii, în Ortodoxia, nr. 2, 1956, p. 191.
10) Deosebiri interconfesionale cu privire la Sfintele Taine: număr, ființă, lucrarea Tainelor, în Ort., nr. 4, 1959, p.
499.
11) Tainele săvârșite în afara Bisericii, în Ortodoxia, nr. 1-2, 1978, p. 342.
12) Considerații canonico-eclesiologice asupra documentului de la Lima, în Ortodoxia, nr. 2, 1986, p. 119.
13) Tainele de inițiere după Catehezele mistagogice ale Sfântului Chiril al Ierusalimului, în Ortodoxia, nr. 4, 1986, p.
126.
14) Sfintele Taine, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1949, p. 514.
15) Sfintele Taine: generalități și controverse interconfesionale, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1950, p. 21.
16) Sfintele Taine după Catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului, în Studii Teologice, nr. 7-8, 1959, p. 428.
17) Cântări din slujbele Sfintelor Taine și ale Ierurgiilor principale, în Studii Teologice, nr. 1-2, 1964, p. 3.
18) Despre Sfintele Taine, în Studii Teologice, nr. 5-6, 1965, p. 286 și nr. 9-10, 1967, p. 565.
19) Importanța Sfintelor Taine în creșterea noastră în Hristos, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1976, p. 683.
20) Tainele în confesiunea augustană, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1980, p. 707.
21) Sfintele Taine în Mărturisirea ortodoxă a lui Petru Movilă, în Studii Teologice, nr. 7-10, 1980, p. 714.
22) Frecvența săvârșirii Sfintelor Taine, în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1970, p. 311.
23) Sfintele Taine, în Mitropolia Ardealului, nr. 3-4, 1971, p. 275 și în Mitropolia Banatului, nr. 4-6, 1978, p. 175.
24) Desăvârșirea vieții creștine prin Sfintele Taine, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-2, 1964, p. 73.
25) Sfintele Taine și Ierurgii, în Mitropolia Ardealului, nr. 1-3, 1965, p. 100.
26) Sfintele Taine în viața Bisericii după Mărturisirile de credință ortodoxă din secolele XVI-XVII, în Mitropolia
Ardealului, nr. 10-12, 1982, p. 611.
27) Sfintele Taine, mijloace de mântuire și sfințire a credincioșilor, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1983, p. 447.
28) Raportul dintre Sfintele Taine și Ierurgii, în Mitropolia Ardealului, nr. 7-8, 1985, p. 422.
29) Sfintele Taine în concepția vechilor catolici și poziția Bisericii Ortodoxe în acest domneiu, în M.O., 5-6, 1968, p.
383.
30) Valoarea morală a Sfintelor Taine, în Mitropolia Moldovei, nr. 1-2, 1965, p. 31.
31) Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine în cele trei confesiuni, în Mitropolia Moldovei, nr. 9-12, 1972, p. 734.
32) Uniurea credinciosului cu Hristos prin Sfintele Taine în Biserică, în Mitropolia Moldovei, nr. 3-6, 1979, p. 278.
33) Despre materia Tainelor lui Dumnezeu, în Mitropolia Moldovei, nr. 3, 1987, p. 82.
34) Sfintele Taine ale Bisericii după tradiția apostolică, din punct de vedere ortodox, în M.M., nr. 11-12, 1980, p. …
35) Taine și Ierurgii ortodoxe în prezentare protestantă, în Mitropolia Olteniei, nr. 7-8, 1966, p. ….