Home Bibliografie Teme canonice Membrii Bisericii III. Monahii sau călugării

III. Monahii sau călugării

 

III. Monahii sau călugării

Bibliografie opțională: Nicolae V. Dură, „Monahii, al treilea element constitutiv al Bisericii. Norme și rânduieli canonice privind organizarea și disciplina vieții monahale”, în B.O.R., CXXII (2003), nr. 7-12, p. 469. Emilian Birdaş, „Originea istorică a voturilor monahale”, în Glasul Bisericii, an. XIII (1954), nr. 9-10, pp. 511-523. Arhid. Prof. Dr. Ioan Floca, „Sfântul Vasile cel Mare, organizator al vieţii monahale”, în vol. Sfântul Vasile cel Mare, Bucureşti, 1980, pp. 330-354. Antoine Guillaumont, Originile vieții monahale: pentru o fenomenologie a monahismului, traducere de Constantin Jinga, Bucureşti, Editura Anastasia, 1998. Tomás Špidlík, Spiritualitatea Răsăritului creştin III: Monahismul, trad. Diac. Ioan I. Ică jr, Sibiu, Editura Deisis, Sibiu, 2000. Charles A. Frazee, „Late Roman and Byzantine Legislation on the Monastic Life from the Fourth to the Eighth Centuries”, Church History, Vol. 51, No. 3 (Sep., 1982), pp. 263-279; Grigorios Papathomas, La réception nomocononique du monachisme (IIe‑VIIesiècles) (Comment le monachisme fut confirmé par les canons de l’Église et leslois de l’Empire), Éditions Epektasis, Kétérini, 2004, 496 p.; Ionuț Corduneanu, „Câteva aspecte privind regimul clerului și monahilor în România, în conformitate cu legislația în vigoare”, în Inter 2 (2008), pp. 341-353. Anargyros Anapliotis, Ehe und Mönchtum im orthodoxen kanonischen Recht: eine Kanonsammlung mit den Kanones der Lokalsynoden und der Kirchenväter, LIT Verlag Münster, 2010, 101 pp.