Home Bibliografie Reviste Teologice Revista Biserica Ortodoxă Română BOR

Revista Biserica Ortodoxă Română BOR

[td_block_5 custom_title=”Revista Biserica Ortodoxă Română” category_id=”94″]

REVISTA BOR
copertaBORmic

Revista Biserica Ortodoxă Română anul 1874 – 1908 DOWNLOAD

Index BIBLIOGRAFIC al Revistei BOR
Al. Stanciulescu-Barda Bibliografia Revistei “Biserica Ortodoxa Romana (1874-2004)” Vol. II Descărcare aici
Al. Stanciulescu-Barda Bibliografia Revistei “Biserica Ortodoxa Romana (1874-2004)”, vol. III Descărcare aici

Istoricul Revistei

Revista Biserica Ortodoxă Română (ΒΟR) a apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea având ca principal scop informarea clerului şi a credincioşilor cu privire la activitatea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe naţionale. De asemenea, rolul ei era de a populariza cultura teologică prin tratate şi articole de Istoria Bisericii, Morală, Exegeză, Liturgică, Apologetică ori despre spiritualitatea românească. Totodată, conform Regulamentului aprobat de către Sfântul Sinod, periodicul prezenta datoriile şi necesităţile clerului, publica predici şi traduceri, şi comunica veşti cu privire la celelalte Biserici Ortodoxe surori, dar şi eterodoxe.

Prima publicaţie oficială a Ortodoxiei româneşti a fost înfiinţată la data de 17 noiembrie 1873, pe baza articolului 16 din Regulamentul Sfântului Sinod, la iniţiativa mitropolitului primat al României, Nifon Rusailă (1789 – 1875). Publicarea ei a fost aprobată de către regele Carol I (1866 – 1914) prin decretul nr. 1125 din data de 27 mai 1874.

Primul număr al revistei a fost tipărit în data de 20 septembrie 1874, la Tipografia Mitropoliei, fiind lansat oficial la 1 octombrie, cu titlul secundar de Jurnal Periodic Ecleziastic. Comitetul iniţial de redacţie avea drept preşedinte pe arhiereul Ghenadie Ţeposu, fost Argeşiu, iar ca membri pe protosinghelul Silvestru Bălănescu şi pe ierodiaconul Ghenadie Enăceanu.

Activitatea redacţională a fost întreruptă temporar în anul 1878, din cauza dificultăţilor financiare întâmpinate după Războiul de Independenţă (1877-1878). Publicarea ei este reluată la 1 octombrie 1880, cu sprijinul mitropolitului primat Calinic Miclescu (1822 – 1886), tipărindu-se din 1882 la Tipografia Cărţilor Bisericeşti, înfiinţată de acesta. Comitetul redacţional ce s-a îngrijit de editarea acestei a doua serii a revistei i-a avut ca preşedinţi pe arhiereul Ghenadie Enăceanu şi pe protosinghelul Silvestru Bălănescu, iar ca redactori pe viitorii episcopi Inochentie Moisiu şi Gherasim Timuş. Din anul 1884, publicaţia a apărut cu titlul auxiliar de Revistă Periodică Ecleziastică.

O a doua încetare temporară a apariţiei revistei survine odată cu intrarea Regatului României în Primul Război Mondial, la anul 1916. Publicarea ei este reluată la 1 octombrie 1921, din iniţiativa mitropolitului primat al României, Dr. Miron Cristea (1868 – 1939), purtând numele de Revistă a Sfântului Sinod. Arhiereului Vartolomeu Stănescu i-a fost încredinţată preşedenţia comitetului redacţional, responsabilul redacţiei fiind Ioan Mihălcescu, viitorul mitropolit Irineu al Moldovei, iar secretar arhimandritul Iuliu Scriban.

Tot patriarhul Miron Cristea este cel care va spori numărul apariţiilor anuale ale revistei la 6, începând cu anul 1934, când îl numeşte secretar al redacţiei pe mitropolitul Tit Simedrea al Bucovinei. În perioada interbelică, revista are parte de colaboratori valoroşi, precum viitorul patriarh Nicodim Munteanu, preotul Grigorie Pişculescu (Gala Galaction) ori profesorii Teodor M. Popescu, Vasile Ispir, Nicolae Chiţescu, Niculae M. Popescu ş.a.

Din anul 1945, redacţia revistei Biserica Ortodoxă Română trece în grija Institutului Biblic şi de Misiune, avându-l ca preşedinte pe părintele Dumitru Fecioru.

După întronizarea patriarhului Justinian Marina (1948-1977), care preia preşedenţia comitetului redacţional, revista va fi publicată sub numele de Buletinul Oficial al Sfântului Sinod. Responsabilul redacţiei în aceasta perioada a fost părintele Gheorghe Vintilescu, iar secretar preotul profesor Gheorghe I. Moisescu.

Numele actual al revistei, de Buletin Oficial al Patriarhiei Române, este adoptat în anul 1953. În timpul păstoririi vrednicilor de pomenire patriarhi Justinian Marina, Iustin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu, ea s-a bucurat de colaborarea unor reprezentanţi de seamă ai Ortodoxiei româneşti, precum preoţii profesori Dumitru Stăniloae, Ioan G. Coman, Ene Branişte, Liviu Stan, Mircea Păcurariu, Ion Bria ş.a.

În prezent, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, revista trece printr-un proces de înnoire şi de adaptare la noul context media, din care amintim îmbunătăţirea calităţii grafice, înfiinţarea unui site de internet şi reorganizarea articolelor care privesc activitatea bisericească. Noua serie va cuprinde următoarele rubrici: Editorial, Agenda Preafericitului Părinte Patriarh, Pastorale patriarhale şi scrisori irenice, Hotărâri bisericeşti oficiale, Vizite patriarhale, Anul Omagial, Studii şi articole, Biserică şi societate, Viaţa bisericească în diaspora româneasca, Spiritualitate şi cultura monastică, Ortodoxia astăzi, Laicatul ortodox în Biserică, Restituiri şi Eveniment editorial.