Home Bibliografie Manuale Drept Canonic

Manuale Drept Canonic

  1. Andreiu Barone de Saguna, Elementele dreptului canonic al Bisericii Dreptmaritoare Rasaritene spre intrebuintarea Preotimei, a clerului tinar, si a Crestinilor, Tipografia Diecezana, 1854.
  2. Şaguna, Andrei, Compendiu de Dreptul Canonic al unei Sântei Soborniceşti şi Apostoleşti Biserici, Sibiu, 1868.
  3. Berdnikov, S., Curs de Drept bisericesc, trad. Silvestru Bălănescu, Ed. Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1892.
  4. POCITAN, Vasile, Compendiu de Drept Bisericesc al Bisericii Ortodoxe comparativ cu Bisericile Latină, Protestantă etc. şi cu referinţe speciale la legile şi regulamentele bisericei ortodoxe autocefale Române, Tipografia de lux Adolf I. Feldmann, Bucureşti, 1898.
  5. Boroianu, Prof. Dr. Dimitrie G., Dreptul bisericesc, vol. I, Iaşi, 1899
  6. Boroianu, Dimitrie G., Dreptul bisericesc: conform programei în vigoare pentru usul elevilor din clasa VII-a de seminarii, Ralian și Ignat Samitca, Craiova, 1903.
  7. Boroianu, Dimitrie G., Dreptul bisericesc : întocmit în vederea programei analitice din 1902 pentru seminarii si a adresei cu no. 3936, anul 1903 a Cassei Scoalelor, Minerva, Bucuresti, 1911.
  8. Milaş, Nicodim, Dreptul Bisericesc Oriental, trad. Dimitrie Cornilescu şi Vasile Radu, Ed. Tipografia Gutenberg, Bucureşti, 1915.

Traducere germană:
Nikodemus (Milasch), Bischof, Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche, Teil 1, 1905
Nikodemus (Milasch), Bischof, Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche, Teil 2, 1905
Nikodemus (Milasch), Bischof, Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche, Teil 3, 1905
Nikodemus (Milasch), Bischof, Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche, Teil 4, 1905
Nikodemus (Milasch), Bischof, Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche, Teil 5, 1905

  1. Nicolae Popovici, Manual de drept bisericesc ortodox oriental cu privire speciala la dreptul particular al Bisericii Ortodoxe Române: (inclusiv noua lege pentru organizarea bisericeasca din anul 1925), Tiparul Tipografiei Diecezane Ortodoxe Române, Arad, 1925.
  2. Kazimirovici, Dr. Radovan N., Situaţia actuală de drept bisericesc a Bisericilor Ortodoxe Răsăritene, trad. Uroş Kovincici şi Dr. Nicolae Popovici, Arad, 1927.
  3. Boroianu, Dimitrie G., Dreptul bisericesc : pentru seminariile teologice, Tipografia Curtilor Bisericesti, Bucuresti, 1928.
  4. Boroianu, Prof. Dr. Dimitrie G., Dreptul Bisericesc, Canoanele Sfintei Biserici Ortodoxe de Răsărit aşezate pe probleme şi pe interpretări, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2007.
  5. Bran, Felician, Drept canonic oriental, vol. 1, Prolegomene, 1929, 201 p.
  6. Chirvaiu, Vasile, Drept bisericesc comparat, Chiriasii Tipografiei Românesti, Oradea, 1932.
  7. Moldovan Valeriu, Curs elementar de Drept bisericesc comparat, Cluj, 1930.
  8. Lazar Iacob, Dreptul bisericesc la facultațile de drept, Bucovina, Bucuresti, 1939.
  9. Şesan Valerian, Curs de drept bisericesc universal, Tip. “Mitropolitul Silvestru”, Cernăuţi, 1942.
  10. Prof. dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1990, p.
  11. John H. Erickson, The Challenge of Our Past: Studies in Orthodox Canon Law and Church History, St Vladimir’s Seminary Press, 1991
  12. RUS, Pr. Lect. Dr. Constantin, Drept bisericesc, partea I, Miradora, Arad, 2000.
  13. Phidas Vlassios , Droit canon. Une perspective orthodoxe, Chambésy/Genève, 1998. (Phidas, Vlassios I., Drept canonic – O perspectivă ortodoxă, trad. Pr. Lect. Dr. Adrian Dinu,Editura Trinitas, Iaşi, 2008.)
  14. Richard Potz, Eva Synek, Orthodoxes Kirchenrecht: Eine Einführung, Plöchl-Druck (2007, ed. 2, 2014)
  15. Patrick Viscuso, Orthodox Canon Law, A Casebook for Study, Holy Cross Orthodox Press, 2011
  16. Panteleimon Rodopoulos, George Dion Dragas, An Overview of Orthodox Canon Law, Orthodox Research Institute, 2007
  17. Norman Doe, Christian Law, Cambridge University Press, 2013