Pr.prof.univ.dr. Liviu Stan, BISERICA ŞI DREPTUL. Vol 6. Ortodoxia românească, Editura Andreiana, 2015

0
1109

bisericasidreptul6Pr. Prof. Univ. Dr. Liviu Stan, BISERICA ŞI DREPTUL. Vol 6. Ortodoxia românească, Editura Andreiana, 2015

Nota editorului

Volumul de față este dedicat studiilor elaborate de Pr. Prof. Liviu Stan cu privire la Ortodoxia românească. La început am redat un studiu despre legislația bisericească, în general, și valoarea ei canonică. El precede câteva studii despre legislația bisericească românească, de după anul 1848, care, se știe, îl au ca autor principal pe marele canonist Liviu Stan, de aceea ele au o valoare deosebită, pentru că prezintă viziunea autentică a legislatorului. Înainte de acestea am adăugat studiul referitor la tradiția șaguniană, apărată și împlinită de marele mitropolit Nicolae Bălan, studiu care se citește cu deosebită plăcere și care, la final, trezește întrebarea justificată: oare ce mai supraviețuiește astăzi din tradiția șaguniană? Un studiu foarte documentat este cel cu referire la Ortodoxia românească din America, studiu pe care îl semnează cu pseudonim, fapt care arată condițiile grele în care se scria în perioada comunistă. Studiile cu privire la canonizarea Sfinților sunt adunate în volumul 5, aici am pus doar studiile cu privire la sfinții români și la Ștefan cel Mare, ca anticipare a canonizăriilui ulterioare. O contribuție canonico-istoriografică de valoare este și studiul cu privire la „unirea” religioasă din Ardeal, de la anul 1700. Volumul se încheie cu un omagiu adus Pr. Prof. Lazăr Iacob, reputat canonist și jurist român.

Studiile adunate aici arată, încă o dată, că Pr. Prof. LiviuStan a fost atât un canonist de excepție, care a reușit să elaboreze o legislație bisericească de valoare, într-o perioadăistorică de prigoană comunistă, cât și un mare istoric, care a descris competent momente esențiale din istoria Bisericii noastre.

Pr. Conf. Univ. Dr. Irimie Marga

Cuprins
Notă asupra ediţiei……………………………………………………………………..5
Legislaţia bisericească şi valoarea ei canonică…………………………………….7
Mitropolitul Nicolae [Bălan], apărătorul și plinitorul tradiției șaguniene ……44
Statutul Bisericii Ortodoxe Române………………………………………………102
Legislaţia bisericească a Patriarhului Justinian. Un veac de frământări în jurul canonicităţii…………………………………………………………………………..134
Legislaţia bisericească în timpul arhipăstoririi Patriarhului Justinian……….160
Românii din America şi viaţa lor religioasă……………………………………..196
Canonizarea sfinţilor români………………………………………………………225
Ştefan cel Mare, binecredincios domn și apărător al dreptei credinţe. Cu prilejul împlinirii a 450 ani de la moartea lui…………………………………………………………248
O ţară, un popor, o istorie! La o jumătate de veac de la înfăptuirea unităţii de stat a poporului român…………………………………………………………………..334
Adevărul asupra „unirii” religioase de la 1700……………………………….356
Profesorul Iacob Lazăr (23 martie 1884 – august 1951)………………………………………………………………………………..431

Pentru celelalte volume, a se vedea Editura Andreiana

stan-liviu-pr-biserica-si-dreptul-studii-de-drept-canonic-ortodox-teologia-dreptului-vol-1-9915stan-liviu-pr-biserica-si-dreptul-studii-de-drept-canonic-ortodox-izvoarele-dreptului-canonic-ortodox-vol-2-9916stan-liviu-pr-biserica-si-dreptul-studii-de-drept-canonic-ortodox-principiile-dreptului-canonic-vol-3-9917bisericasidreptul4bisericasidreptulvol5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here