Seminarii – Tematică și discuții

0
1035

1. Manifestarea principiului subsidiarității în relațiile BOR cu Statul și celelalte instituții – studi de caz
2. Comisiile de dialog între Biserica Ortodoxă și celelalte culte creștine
3. Reunile dintre religii și implicațiile canonice
4. Limitele canonice în relația dintre ortodocși și eterodocși
5. Limitele canonice în relația ortodocșilor cu necreștinii
6. Limitele autonomiei în relația Stat-Culte
7. Limitele libertății religioase
8. Perspectivele relațiilor dintre State și culte la nivel european

Bibliografie
– Patriciu VLAICU, Canon și Libertate-Împărtășirea continuă din experiența Bisericii, Editura PUC, Cluj-Napoca, 2013
– Statutul de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, Ed. IBMO, Bcuruești 2008.
– Stan, L., „Iconomie și intercomuniune”, în: Ortodoxia, XXII (1970), 1, pp. 5-19.
– Stan, Liviu, „Relaţiile dintre Stat şi Biserică”, în: Ortodoxia, 1952, 3-4.
– Goreanu, V., „Comuniune sau intercomuniune? Precizări privind relaţiile Bisericii Ortodoxe cu eterodocşii”, în: Ortodoxia, 59 (2008), pp. 263-274
– Ichim, Dumitru, „Problema celibatului preoţesc în Biserica Romano-Catolică”, în: Studii Teologice, XXII (1970), 9-10.
– Caraza, I., Hristologia Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon în preocupările teologilor romano-catolici şi protestanţi în vremea noastră şi punctul de vedere ortodox, Slobozia, 2000
– Stan, Liviu, „Iconomie şi intercomuniune”, în: Ortodoxia, XXII (1970), 1, pp. 5-19.
– Stăniloae, Dumitru, „Iconomia dumnezeiască, temei al iconomiei bisericeşti”, în: Ortodoxia, XXI (1969), 1, pp. 3-24
– STĂNILOAE D„ Sobornicitatea deschisă, O 2/1971.
– Stăniloae, Dumitru, „Iubire şi adevăr: pentru o depăşire a dilemei ecumenismului contemporan”, în: Ortodoxia, 1967, 2
– Bria, Ion, Tratat de Teologie Dogmatică şi Ecumenică, Ed. România Creştină, Bucureşti, 1999.
– Ecumenismul, trad. de Ştefan Nuţescu, Ed. Evanghelimos, Bucureşti, 2004.
– Homiakov, Alexis, Biserica este una, trad. de Elena Derevici şi Lucia Mureşan, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2004.
– Kuraev, Andrei, Provocările ecumenismului, trad. de Boris Buzilă, Ed. Sofia, Bucureşti, 2006.
– Ciucur, M., „Principiul adaptării unităţilor teritoriale bisericeşti la împărţirea administrativ-politică de stat în secolele I-VI”, în: Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, LIII (1977), pp. 555-566
– Gabor, Adrian, Biserică şi Stat în timpul lui Teodosie cel Mare, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2004.
– Preda, Radu, Biserica în Stat. O invitaţie la dezbatere, Ed. Scripta, 1999.
– Ivan, Iorgu, „Învăţătura Bisericii Ortodoxe despre autoritatea de stat”, în: Îndrumător bisericesc, Sibiu, 1971.
– Patriciu VLAICU, „ Conceptul de relaţie între Biserică şi stat în Ortodoxie „ în Relația ideală dintre biserică și stat. , Presa Universitară Cljujeană, Cluj-Napoca, 2000.
– Locul şi rolul recunoscut Bisericilor în ţările Uniunii Europene, Cluj – Napoca, Arhidiecezana, 1998;

SHARE
Previous articleTeme pentru seminar
Next articleCursuri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.